REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2020

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara PP „BORAC“ AD ŠURJAN održana je dana 06.07.2020 godine sa početkom u 7,00 časova u prostorijama društva.

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara PP BORAC AD Šurjan možete pogledati ili preuzeti ovde.
Izveštaj nakon održavanja Skupštine akcionara možete pogledati ili preuzeti ovde.
Odluke Skupštine možete pogledati ili preuzeti ovde.