JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Saziva se redovna  sednica Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA  BORAC AD , ŠURJAN  za  21.06.2021   godine sa početkom u  7,00  časova, na adresi  POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  BORAC  AD,  ŠURJAN "EKONOMIJA" u ŠURJANU.

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA možete pogledati ili preuzeti ovde.

PREDLOG ODLUKA ZA SKUPŠTINU možete pogledati ili preuzeti ovde.