REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2019

Redovna, godišnja sednica Skupštine akcionara PP BORAC AD Šurjan održana dana 20.5.2019. godine sa početkom u 7.00 časova u prostorijama društva.

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara PP BORAC AD Šurjan možete pogledati ili preuzeti ovde.

Izveštaj nakon održavanja Skupštine akcionara možete pogledati ili preuzeti ovde.

Finansijski izveštaj za 2018. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

Godišnji dokument o obajvljenim informacijama za 2018. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

 

REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2018

Redovna, godišnja sednica Skupštine akcionara PP BORAC AD Šurjan održana dana 25.5.2018. godine sa početkom u 7.00 časova u prostorijama društva.

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara  PP BORAC AD Šurjan možete pogledati ili preuzeti ovde.

Izveštaj nakon održavanja Skupštine akcionara možete pogledati ili preuzeti ovde.

Izveštaj i odluke PP „BORAC“ AD Šurjan

Poljoprivredno preduzeće „Borac“ AD iz Šurjana, Odbor direktora usvojio je Odluku o sazivanju Skupštine akcionara 25. maja 2018. godine.

Izvestaj o sazivanju Skupstine akcionara možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o konsolidovanom finansijskom izvestaju za 2016. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o konsolidovanom finansijskom izvestaju za 2017. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o odobravanju finansijkog izvestaja za 2017. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o izboru revizora za finansijki izvestaj za 2018. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.