REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2018

Redovna, godišnja sednica Skupštine akcionara PP BORAC AD Šurjan održana dana 25.5.2018. godine sa početkom u 7.00 časova u prostorijama društva.

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara  PP BORAC AD Šurjan možete pogledati ili preuzeti ovde.

Izveštaj nakon održavanja Skupštine akcionara možete pogledati ili preuzeti ovde.

Izveštaj i odluke PP „BORAC“ AD Šurjan

Poljoprivredno preduzeće „Borac“ AD iz Šurjana, Odbor direktora usvojio je Odluku o sazivanju Skupštine akcionara 25. maja 2018. godine.

Izvestaj o sazivanju Skupstine akcionara možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o konsolidovanom finansijskom izvestaju za 2016. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o konsolidovanom finansijskom izvestaju za 2017. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o odobravanju finansijkog izvestaja za 2017. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o izboru revizora za finansijki izvestaj za 2018. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.