Odluke Skupštine POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BORAC" AD ŠURJAN

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br. 36/2011 ,99/2011) ,člana 43 . Statuta PP,, BORAC,, AD ŠURJAN , Skupština POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ,,BORAC,,AD ŠURJAN na sednici koja je održana dana 30.06.2014 godine doneo je, jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova ODLUKE.

Odluke možete pogledati ili preuzeti ovde.

ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna , godišnja sednica Skupštine akcionara P.P.,,Borac,, ad Šurjan održana je dana 30.06.2014 godine sa početkom u 7,00 časova u prostorijama Društva na "Ekonomiji".

Zapisnik možete pogledati ili preuzeti ovde.