ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 2016

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara poljoprivrednog preduzeća "BORAC" iz Šurjana možete pogledati ili preuzeti ovde.

Finansijski izveštaj poljoprivrednog preduzeća "BORAC" iz Šurjana za 2015. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

IZVEŠTAJI PP "BORAC" AD za 2016.

Klikom na PP "BORAC" AD ŠURJAN možete pogledati ili preuzeti:

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

ODLUKU O FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2015. GODINU

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2016. GODINU

ODLUKU O RASPODELI DOBITI PO GODIŠNJEM FINANSIJKOM IZVEŠTAJU ZA 2015. GODINU