POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ŠURJAN

Sednica privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN će se održati dana 16.09.2021. godine, sa početkom u 10 časova u Šurjanu, na adresi POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN „EKONOMIJA”.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine,

2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara,

3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,

4. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Opširnije: POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ŠURJAN

JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Saziva se redovna  sednica Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA  BORAC AD , ŠURJAN  za  21.06.2021   godine sa početkom u  7,00  časova, na adresi  POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  BORAC  AD,  ŠURJAN "EKONOMIJA" u ŠURJANU.

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA možete pogledati ili preuzeti ovde.

PREDLOG ODLUKA ZA SKUPŠTINU možete pogledati ili preuzeti ovde.

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2020

Vanredna sednica Skupštine akcionara PP BORAC AD "ŠURJAN"  održana je dana 13.08.2020 godine sa početkom u 7,00 časova u prostorijama Društva na „Ekonomiji„.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara možete pogledati ili preuzeti ovde.

Izveštaj nakon održavanja Skupštine možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluku odobravanja zaduženja za kredit do 45 miliona možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluku odobravanja zaduženja za kredit do 55 miliona možete pogledati ili preuzeti ovde.