JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Saziva se redovna  sednica Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA  BORAC AD , ŠURJAN  za  21.06.2021   godine sa početkom u  7,00  časova, na adresi  POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  BORAC  AD,  ŠURJAN "EKONOMIJA" u ŠURJANU.

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA možete pogledati ili preuzeti ovde.

PREDLOG ODLUKA ZA SKUPŠTINU možete pogledati ili preuzeti ovde.

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2020

Vanredna sednica Skupštine akcionara PP BORAC AD "ŠURJAN"  održana je dana 13.08.2020 godine sa početkom u 7,00 časova u prostorijama Društva na „Ekonomiji„.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara možete pogledati ili preuzeti ovde.

Izveštaj nakon održavanja Skupštine možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluku odobravanja zaduženja za kredit do 45 miliona možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluku odobravanja zaduženja za kredit do 55 miliona možete pogledati ili preuzeti ovde.

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN za 13.08.2020. godine sa početkom u 7,00 časova, na adresi POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD , ŠURJAN „EKONOMIJA„ u ŠURJANU.

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA možete pogledati ili preuzeti ovde.

Dopunu dnevnog reda možete pogledati ili preuzeti ovde.

ODLUKU o odobravanju zaduženja POLJOPIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad možete pogledati ili preuzeti ovde.

ODLUKU o odobravanju zaduženja 45.000.000,00 dinara POLJOPIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad možete pogledati ili preuzeti ovde.