POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN za 13.08.2020. godine sa početkom u 7,00 časova, na adresi POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD , ŠURJAN „EKONOMIJA„ u ŠURJANU.

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA možete pogledati ili preuzeti ovde.

Dopunu dnevnog reda možete pogledati ili preuzeti ovde.

ODLUKU o odobravanju zaduženja POLJOPIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad možete pogledati ili preuzeti ovde.

ODLUKU o odobravanju zaduženja 45.000.000,00 dinara POLJOPIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad možete pogledati ili preuzeti ovde.