Skip to main content

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ŠURJAN

Sednica privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN će se održati dana 16.09.2021. godine, sa početkom u 10 časova u Šurjanu, na adresi POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN „EKONOMIJA”.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine,

2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara,

3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,

4. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

 

Dokumenta za preuzimanje:

Poziv za vanrednu skupstinu akcionara

Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

Odluka o izboru predsednika skupstine akcionara

Odluka o imenovanju komisije

Obavestenje o nacinu utvrdjivanja cene akcija

Odluke prinudnog otkupa akcija

Formular za glasanje akcionara u odsustvu