Skip to main content

ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2021

Vanredna sednica Skupštine akcionara PP „BORAC“ AD, ŠURJAN održana je dana 16.09.2021. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Društva na „Ekonomiji“.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara možete pogledati ili preuzeti ovde.