Skip to main content

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN

Sednica privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN će se održati dana 09.12.2021. godine, sa početkom u 8 časova u Šurjanu, na adresi POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN „EKONOMIJA”
Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:
1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine,
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje (tri Člana) i zapisničara,
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstva javnog društva.

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN možete pogledati ili preuzeti ovde.