Skip to main content

ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA - Novembar 2021

Vanredna sednica Skupštine akcionara PP „BORAC“ AD, ŠURJAN održana je dana 9.12.2021. godine sa početkom u 8,00 časova u prostorijama Društva na „Ekonomiji“.

 

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE možete pogledati ili preuzeti ovde.

ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA možete pogledati ili preuzeti ovde.

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA možete pogledati ili preuzeti ovde.

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA MTP BELEX I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA možete pogledati ili preuzeti ovde.

ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN možete pogledati ili preuzeti ovde.