Skip to main content

BRCS_Godišnji dokument o objavljenim informacijama

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi i minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom („Sl. glasnik RS“ br. 89/2011) Borac a.d. Šurjan objavljuje:

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

Izveštaj možete pročitati ili preuzeti ovde.