Skip to main content

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA 2104

Na osnovu člana 45 Statuta POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆA ,, BORAC,, AD ŠURJAN , Odbor direktora je na sednici održanoj dana 30.05.2014 godine jednoglasno ,glasovima svih prisutnih članova , usvojio:

ODLUKU o sazivanju skupštine

Odluku o sazivanju skupštine možete preuzeti ovde