Skip to main content

Predlog odluka za Skupštinu 2014

Na osnovu člana 367.Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br. 36/2011 ,99/2011) ,člana 45 . Statuta PP,, BORAC,, AD ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ,,BORAC,,AD ŠURJAN na sednici koja je održana dana 30.05.2014 godine doneo je, jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

O D L U K U :

Predlog odluke možete pogledati ili preuzeti ovde