Skip to main content

ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna , godišnja sednica Skupštine akcionara P.P.,,Borac,, ad Šurjan održana je dana 30.06.2014 godine sa početkom u 7,00 časova u prostorijama Društva na "Ekonomiji".

Zapisnik možete pogledati ili preuzeti ovde.