Skip to main content

IZVEŠTAJI PP "BORAC" AD za 2015.

Klikom na PP "BORAC" AD ŠURJAN možete pogledati ili preuzeti:

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

ODLUKU O FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. GODINU

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2015. GODINU

ODLUKU O RASPODELI DOBITI PO GODIŠNJEM FINANSIJKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. GODINU